sql insert

php PHP ile SQL Insert sorgusu oluşturma fonksiyonu PHP

PHP ile veritabanı uygulamaları geliştirirken, sürekli SQL sorguları yazıyoruz. Bunlardan birisi de veritabanına yeni kayıt eklemek için kullandığımız INSERT deyimi.…