Göz atılıyor: spam comment

Bazı insanları anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Arkadaş spamcılığın bile bir düsturu vardır, bu iş toplu olarak yapılır, sen ortaya binlerce…